huset.jpg
fiberfeber-150304.jpg

Villkor och kostnader vid efteranmälan av fiber- anslutning till fastighet i Östra Ryd (nätområde 1)

Bakgrund:

Projektets grävkostnad för spridningsnätet till varje fastighet blev 10 000 kr efter bidrag från Länsstyrelsen. I denna kostnad finns ett antal nedgrävda slangar till olika fastigheter där fastighetsägaren inte önskade fiber, då föreningen ändå grävde utanför dessa tomter för att nå andra fastigheter så lämnades en slang för framtida bruk.
På strategiskt placerade platser finns också ett stort antal kopplingsbrunnar placerade varifrån nya anslutningar kan dras.

Kostnad och hantering vid efteranmälan:

Två olika fall:
1) Slang finns vid tomtgräns sedan tidigare
2) Ingen slang men en kopplingsbrunn i närområdet där det finns plats
Om intresse finns för fiber till fastigheten kan ”Byalaget” kontaktas för att få reda på vilket av fallen som gäller för fastigheten i fråga.

Vid fall 1) så skrivs ett avtal med kommunen om fiberanslutning och ett avtal med föreningen om inkoppling fiber/kanalisation/grävning.
Kostnaden blir till kommunen troligtvis 9 900 kr och föreningen 10 000 kr som alla andra har betalat för den gemensamma grävningen. Utöver detta tillkommer grävning på egen tomt till husfasaden. Fiber/fiberkonverter ingår då i kommunens kostnad, medan däremot slangen vid efterinstallation måste bekostas av kunden.
Vid fall 2) blir det mer komplicerat då en grävning behövs till närmaste kopplingsbrunn. Utöver de ovan nämnda avtalen behövs ett markavtal/överenskommelse med markägare om att få gräva från kopplingsbrunnen till fastighetens tomtgräns.

Kostnaden till kommunen blir även här troligtvis 9 900 kr. Grävkostnad och överens- kommelse med markägare för nedläggning av slang från brunnen till tomtgräns ligger helt på fastighetsägarens ansvar, men en grävkostnad på ca 100 kr/m kan man räkna med.
Utöver den egna grävkostnaden så ska till föreningen betalas en del av den gemensamma kostnaden för spridningsnätet. I detta fall så är det inte automatiskt 10 000 kr utan en summa som beror på vad kostnaden blir för den egna grävningen (utöver egen tomt) till brunnen. Den totala grävkostnaden skall minst uppgå till 10 000 kr men föreningen skall minst ha 5 000 kr.
Exempel:
1) Egen grävning 100 m ~10 000 kr då ska föreningen ha 5 000 kr medför tot 15 000 kr i grävkostnad. (Tot grävkostnad alltså ~10 000+5 000+egen tomt = 15 000 + tomt)
2) Egen grävning 20 m ~2 000 kr då ska föreningen ha 8 000 kr vilket medför tot 10 000 kr i grävkostnad. (Tot grävkostnad alltså ~2 000+8 000+egen tomt = 10 000 + tomt)
Subventionen innebär att du kan gräva ca 50 m till en kopplingsbrunn med samma kostnad som alla andra har haft. Vad som är viktigt är att ingen kommer undan med ett lägre pris nu än vad som var den ursprungliga kostnaden.
Vad du däremot inte kan få är den subvention på 6 000 kr som kommunen gav på fiberanslutningen. Du får betala 9 900 i stället för 3 900 som var kostnaden i projektet.
 
Om du är intresserad så kontakta Kjell Kåkneryd på tel 0723-955766 eller mail  kjell.kakneryd@gmail.com