Styrelseledamöter i "Affärn i Östra Ryd ekonomisk förening"

 

 

Ann-Catrin Carlsson
Margareta Hultström
Bo Hultström
Mats Carlsson
Helen Lilja
Annika Brunnberg