Affärn i Östra Ryd ekonomisk förening bildades och registrerades 2015-08-27. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affär för livsmedelsförsäljning och café samt därmed förenlig verksamhet i Östra Ryd. Medlem deltar i verksamheten genom eget arbete och genom att handla i affären.

Antalet medlemmar är nu ca 140 stycken med en inbetald insats av ca 110 000 kr. Föreningen ser gärna nya medlemmar, se särskild flik "Medlemskap"